švietimas

švietimas
švietimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pagrindinė ugdymo funkcija, tenkinanti individo ir visuomenės informacinius poreikius. Pagrindinės švietimo funkcijos – mokymas ir lavinimas. Istoriškai susiklostė dvi švietimo formos: mokyklinis ir nemokyklinis (visuomeninis) švietimas. Mokyklinis švietimas – tai mokymo ir auklėjimo įstaigų sistemos veikla, teikianti augančiai kartai išsimokslinimą ir išsilavinimą. Švietimo sistemos pradėtos organizuoti seniai, pvz., Kinijoje – prieš 4000 m., Graikijoje – prieš 2500 m., Lietuvoje – prieš 600 m. Šiuolaikinės švietimo sistemos yra trejopos: 1) centralizuotos, kai visus mokyklų reikalus tvarko ir finansuoja švietimo ministerija ir jai pavaldūs vietos organai (Belgija, Italija, Lietuva, Lotynų Amerikos šalys, Prancūzija); 2) decentralizuotos, kai švietimo reikalai tvarkomi konkrečioje vietovėje (Britanija, Norvegija, Švedija); 3) mišrios (Indija, JAV, Pakistanas). Nemokyklinio (visuomeninio) švietimo poreikis kilo vaduojantis iš scholastikos ir feodalizmo, plėtojantis mokslui ir laisvajai minčiai. Šviečiamasis sąjūdis prasidėjo XVII a. Olandijoje, Anglijoje, vėliau Prancūzijoje (Š. Monteskjė, Volteras, Ž. Ž. Ruso, K. A. Helvecijus, D. Didro ir kt.) Vokietijoje (G. Lesingas ir kt.). Lietuvoje šviečiamojo amžiaus idėjos ėmė plisti XVIII a. II pusėje. XIX a. – švietėjų veiklos klestėjimo metas. Jas propagavo Vilniaus universiteto profesoriai, buvę studentai ir kita šviesuomenė: K. Narbutas, A. Daugirdas, S. Daukantas, S. Jundzilas, A. Pabrėža, M. Valančius ir kt. Šiuo metu nemokyklinio švietimo darbą dirba plati kultūros įstaigų sistema, žiniasklaidos priemonės (radijas, televizija, spauda). atitikmenys: angl. education; enlightenment vok. Aufklärung; Bildung rus. просвещение ryšiai: dar žiūrėksavišvieta dar žiūrėkšvietėjų pedagogika

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • švietimas — statusas Aprobuotas sritis švietimas apibrėžtis Ugdymas ir išsilavinimo teikimas, savišvieta; taip pat mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), švietimo įstaigų, mokytojų ir kitų švietimo teikėjų, švietimo pagalbos specialistų veiklų visuma.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • švietimas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Mokymo, lavinimo ir auklėjimo vyksmas, taip pat įstaigų sistema ir jų veikla, teikianti asmenims (daugiausia vaikams ir jaunimui) išsilavinimą. atitikmenys: angl. education pranc. éducation, f …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • švietimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mokymo ir auklėjimo įstaigų sistema ir jų veikla, teikianti žmonėms (daugiausia vaikams, jaunimui) išsilavinimą. atitikmenys: angl. education; enlightenment vok. Aufklärung, f; Bildung, f rus.… …   Sporto terminų žodynas

  • švietimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pagrindinė ugdymo funkcija, tenkinanti individo ir visuomenės informavimo poreikius. Svarbiausios švietimo funkcijos – mokymas ir lavinimas. atitikmenys: angl. education; enlightenment vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • švietimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Prigimties galių tolesnis plėtojimas kurioje nors tikrovės pažinimo srityje; žmogų dominančios srities žinių, mokėjimų ir įgūdžių, padedančių įgyvendinti savo pašaukimą, tobulinimas.… …   Sporto terminų žodynas

  • švietimas — švietìmas sm. (2) Š, švietìmos ind. → šviesti: 1. L, DŽ. | refl. Ser. 2. L, Rtr, DŽ, NdŽ Koks čia tavo švietìmas, kad nesimato! Ds. Švietìmo turmas KII26. Bet aišku, kad jis nėra palyginamas į žiburio švietimą Vd. | prk.: Afieravok dovaną,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švietimas Lietuvoje XIX amžiuje — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Plačiau žr. priede. priedas( ai) MS Word formatas atitikmenys: angl. education in Lithuania in XIX century vok. Erziehung in Litauen in XIX Jahrhundert rus. просвещение в Литве в XIX веке …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • švietimas Lietuvoje XVIII amžiuje — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Plačiau žr. priede. priedas( ai) MS Word formatas atitikmenys: angl. education in Lithuania in XVIII century vok. Erziehung in Litauen in XVIII Jahrhundert rus. просвещение в Литве в XVIII веке …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • švietimas Lietuvoje XX amžiuje — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pradėjo plėtotis atgavus spaudos lotyniškais rašmenimis laisvę. 1918 m. paskelbus Lietuvos nepriklausomybę pradėtos steigti pradinės, vidurinės ir specialiosios mokyklos lietuvių dėstomąja kalba, kuriamos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • švietimas — švieti̇̀mas dkt. Plaũčių švieti̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”